Contínuament les tendències i els hàbits dels consumidors estan canviant, per tant, les empreses han d’estar preparades per poder donar resposta a aquests canvis i adaptar les estratègies en cada moment.

Els dispositius mòbils creixeran exponencialment superant els ordinadors, i es convertiran amb el dispositiu més utilitzat. Fet que obligarà a les empreses a adaptar-s’hi o morir.

El principal camí el marcaran els continguts audiovisuals que s’emportaran el millor egagement i un major rati del ROI. Les plataformes més utilitzades de vídeo online continuaran sent Youtube, Vimeo, Daylimotion i Metacafe, d’altres com Facebook, Snapchat, Vine i Periscope continuaran creixent i inclús n’apareixeran de noves.

Les formes de cercar informació també evolucionen i per tant, els hàbits de cerca també. Actualment per exemple, trobem assistents digitals com Siri o Google Now que es continuaran desenvolupant.

Les estratègies de màrqueting a internet hauran d’evolucionar per fer que participar en el moment exacte de qualsevol esdeveniment sigui prioritari. La cobertura en directa de les notícies, és cada vegada més important en totes els àmbits, sigui política, esport o esdeveniments, entre altres. A més, els continguts socials hauran de ser indexats per facilitar-ne la consulta i l’anàlisi i s’haurien de marcar unes pautes a seguir per augmentar-ne el tràfic.

Les app’s també s’indexaran més enllà de l’App Store Optimization. Definir i estructurar adequadament una app o web podrà ser més difícil per a les aranyes, però d’això dependrà obtenir una bona posició en la SERP.

Les cerques cada vegada són més concretes i detallades gràcies als nous widgets. Els projectes de màrqueting local augmenten i estan arribant el petit comerç, fet que obliga a les petites empreses a estar al dia per no quedar-se despenjades i a adaptar-se a les tendències dels nous consumidors.

Com podem observar doncs, estar present en les plataformes socials serà gairebé una obligació.