Amb una clara comprensió sobre les preferències dels teus públics i la forma en com ocupen el seu temps lliure o naveguen per internet, podràs oferir una millor experiència, influenciar en el procés de compra i identificar els usuaris clau als quals impactar.

Què és la segmentació d’audiències?
La segmentació d’audiències és el procés pel qual s’agrupen diverses persones en funció de característiques i interessos comuns. Aquests grups es poden utilitzar per crear campanyes més específiques i missatges més concrets.
Tipus de segmentació d’audiències.
Com ho pots fer? En primer lloc, és necessari decidir quines dades es volen conèixer sobre els usuaris. Per fer-ho, existeixen diferents tipus de segmentació:
  • Demogràfica: es consideren qüestions socioeconòmiques com: edat, sexe, nivell d’estudis, ingressos, ocupació…
  • Geogràfica: la segmentació geogràfica separa els consumidors en funció de la seva localització: país, regió, estat o ciutat. Es pot acotar tant com es vulgui.
  • De comportament: té en consideració el comportament dels usuaris a l’hora de comprar, navegar per internet, relacionar-se… Es tenen en compte: hàbits de compra, patrons de consum, interaccions amb la marca, interessos, canals d’informació, dispositius…
  • Psicogràfica: permet aconseguir informació sobre les percepcions, interessos i opinions de la teva audiència. Per exemple: per què prefereixen certes marques o productes, per què utilitzen un dispositiu concret…
Com dur a terme una bona segmentació.
Una vegada decidida la informació que es vol recopilar, és important tenir en compte algunes qüestions.
  • Utilitza informació detallada per a guiar la teva estratègia. 
És important recopilar informació demogràfica bàsica per tal de caracteritzar les audiències, però cal entrar més en detall. Resulta molt valuós obtenir informació sobre insights, comportaments, preferències i afinitats. D’aquesta manera, es redueix la probabilitat de crear contingut irrellevant i de poca qualitat.
  • Coneix els seus interessos i necessitats amb un mapa de Customer Journey.
Per tal que la campanya assoleixi els resultats esperats, és rellevant entendre les necessitats i expectatives dels usuaris. Amb tota aquesta informació, podràs crear un mapa detallat sobre què i com comunicar per tal d’aconseguir el major impacte possible.
  • Investiga les necessitats per assolir una major diferenciació.
L’ús i la segmentació de l’audiència basada en les necessitats t’ajuda a arribar al cor de què el públic vol, i permet diferenciar la teva oferta.
Cada segment té un conjunt de necessitats i reptes propis que cal entendre i alinear amb els esforços de màrqueting.

La segmentació d’audiències és el nucli de tota campanya de màrqueting. Si no es duu a terme amb suficient detall, es corre el risc de perdre possibles clients potencials. Dedicar temps a segmentar les audiències amb dades actualitzades aporta rendibilitat a llar termini. Vols saber-ne més informació? Des d’Einstic et podem ajudar!