Què és el Responsive Web Design o Disseny Web Adaptable?

Són una sèrie de tècniques que permeten a la nostra pàgina web adaptar-se al mitjà  a través del qual un usuari està  accedint a la mateixa. Les mides de pantalla canvien segons el mitjà  amb el qual s’accedeix (no és el mateix una pantalla d’un iPhone que la d’un monitor panoràmic de sobretaula) però l’usuari cada vegada més exigeix que la seva experiència amb la nostra web sigui l’òptima en cada cas concret. Utilitzant HTML i principalment CSS podem servir a l’usuari una versió de la nostra web en funció de l’ample de pantalla utilitzat. E‰s a dir, la nostra web s’adapta a l’ample de pantalla, respon davant els canvis de la mida aquesta. A més podem pensar en millorar l’accés a formularis, botons, etc … Aixè és Responsive Web Design o Disseny web Adaptable.

Per què és important el Disseny Web Adaptable?

Com  ens diu aquest web a través del mòbil està defraudant als usuaris. La raó? Els llocs no estan optimitzats, no estan pensats per veure a través d’una pantalla tan petita com la del mòbil. Com dèiem abans, si l’usuari és el més important no podem permitr que això passi amb la nostra web.

A més, tal com explico en l’article Fes una auditoria SEO al teu web, l’experiència d’usuari ha de ser prioritària a l’hora de pensar en la teva estratègia SEO. Les webs amb millor experiéncia d’usuari agradaran més, seran més compartides, millor valorades, més populars. I això en SEO és molt important.

Donat el gran nombre de mitjans i navegadors existents no és factible crear una versió de la nostra web per a cada un d’ells, de manera que necessitem un sistema perquè la nostra web s’adapti al context en què està  sent vista, optimitzant-de manera automàtica.