Les tendències contínuament estan canviant, i és que venen i van amb el pas del temps. Fet que també passa en el camp del disseny web a causa dels avenços de la tecnologia. D’aquesta manera, aquest any 2016 les principals tendències que ens continuaran acompanyat i es continuaran desenvolupat són el responsive design i el flat design.

 • Responive design: capacitat que té una web per adaptar al seu format al dispositiu des del qual s’està consultant.
 • Flat design: consisteix a eliminar o reduir tot tipus de decoració de la interfície per simplificar el missatge i facilitar-ne la funcionalitat. S’eliminen les textures, els degradats i els ombrejats, entre altres.

Aquestes tendències que podem preveure van relacionades amb:

 1. Tipologies com a recursos gràfics: les tipologies sempre han estat un element bàsic però actualment ja no només serveixen per comunicar el missatge sinó d’il·lustrar amb lletres. Crear una tipologia exclusiva per a una web concreta pot ajudar a marcar la diferència.
 2. Més il·lustracions i menys fotografies: cada vegada més les tipografies personalitzades estan reemplaçant a les fotografies perquè ajuden a connectar millor la web amb l’espectador.
 3. Animació: els usuaris cada vegada adquireixen més experiència i no es conformen amb webs que els impressionin sinó que també buscant un major nivell d’interacció i animació. Així doncs, trobem diversos tipus d’animació que es poden integrar en la web:
  · Animacions de càrrega: són aquelles que apareixen quan s’està carregant la pàgina web, de manera que entreté i ocupa a l’usuari durant aquell temps. No són una nova tendència però cada vegada són més populars.
  · Animacions de moviment: els últims nous models minimalistes són una nova forma que ajuda a captar l’interès de l’usuari.
  · Desplaçament suau o scrolling: redueix el cansament ocular i permet als usuaris anar al seu ritme. És més divertit i permet una transició sense problemes entre les pàgines.
  · Hover: aquest tipus d’animació respon al moviment del ratolí per sobre el contingut de la web, fent-la més intuïtiva.
 4. Disseny minimalista: podríem parlar d’un nou moviment en el món del disseny web on el disseny minimalista cada vegada té una força més important. Aquesta tendència va molt relacionada amb el flat design i el material design. El material design consisteix en la incorporació d’efectes de profunditat i ombres i combinat amb les animacions s’aconsegueix un disseny impactant que crida l’atenció.