Els nous canvis d’aquest any a la societat, s’han vist reflectits a Youtube.
“Slow líving” ha set una d’elles, una tendència en creixement i també el llançament de productes de forma viral.
Youtube, ha realitzat un anàlisis de la seva plataforma per detectar les tendències creatives, de contingut i d’audiència d’aquest últim any, per poder veure quines haurien superat la pandèmia.

El resultat que se n’ha extret és que actualment el contingut en format vídeo, es un element indispensable. Desprès d’aquesta recerca analitzada per Youtube, han creat un informe sobre la cultura i les tendències.Aquestes han sigut les conclusions més destacades:

1. L’audiència del contingut en directe i la comoditat que aporta a l’usuari.
A causa de la pandèmia, la gent tancada a casa no és sentia comunicada. A set a partir d’aquesta causa que el vídeos online s’hagin convertit en la tendència d’ara. A partir d’aquí les empreses buscaven connectar amb el seu públic fent events en directe. De fet durant els últims 12 mesos, el 85% dels usuaris han vist una emissió en directe. Una de les principals motivacions és la idea de presentar alguna element/producte a una persona, ja que un 79% afirmen que s’aconsegueix relacionar-se de forma més estreta i directe la relació Youtube-usuari.

2. Els usuaris busquen contingut en el qual s’hi sentin identificats.
L’any passat, quan les nostres cases és van convertir en oficines, escoles virtuals i guardaries, va desapareixia la línia que separava la vida pública de la privada. Però tots aquells que es dediquen a fer continguts pels seus usuaris van triomfar perquè van trencar la quarta paret de privacitat i ensenyaven molt més enllà, ja que l’usuari sempre busca i vol saber més d’aquest famós que segueix.

3. Els vídeos immersius generant un sentiment d’unió.
Volen submergir a l’espectador en una experiència que es cada vegada més habitual alhora que el vídeo digital va més enllà dels usos convencionals del contingut audiovisual i és més d’experiència.

També per acabar parlarem de la necessitat que tenen els essers humans de relacionar-se. Sentir-se connectat és una necessitat bàsica i aquesta necessitat és mostra lo indispensable que és avui dia els mitjans de comunicació per arribar a un gran nombre de persones.
S’enfoca una nova oportunitat per les marques perquè utilitzin la seva creativitat i entreteniment i donar sentit a les nostres vides.