La subvenció Kit digital té l’objectiu de promoure els processos de digitalització d’autònoms i petites i mitjanes empreses. Aquest programa començarà a executar-se gradualment a partir de febrer.

En àmbit espanyol, l’avenç tecnològic de les petites i mitjanes empreses és un dels factors pendents del país. Les pimes representen més del 95% de les empreses espanyoles i és per això que cataloguem aquesta inversió com a imprescindible pel futur del país.

En què consisteix la subvenció Kit Digital?

L’objectiu d’aquest programa és promoure que els autònoms i pimes avancin en el procés de transformació digital. El “kit digital” és un programa d’ajudes dotat amb aproximadament 3.000 milions d’euros posat en marxa amb fons europeus  a conseqüència del coronavirus.

La subvenció estarà formada per un 80% de finançament públic i 20% de finançament privat. Les convocatòries seran en règim de concurrència no competitiva, fins a esgotar els fons. Comptarà amb tres paquets de DTK, que es tractaran de Marketing Digital, Comerç electrònic i Administració d’empresa digital. Aquests paquets inclouran ajudes en digitalització, implementació efectiva del comerç electrònic, implementació de la factura electrònica, desenvolupaments interns, màrqueting digital…

A qui es destinaran les ajudes?

Amb l’objectiu de destinar les subvencions de manera adequada, s’estudiaran les especificacions de cada empresa i s’identificaran dos tipus de beneficiaris, amb necessitats i graus de digitalització diferents.

Entre aquests grups diferenciem entre aproximadament 145.000 petites empreses (10 a 49 treballadors) i aproximadament 1.100.000 microempreses (1 a 9 treballadors) i finalment els més de 1.600.00 treballadors autònoms que hi ha a Espanya.

A hores d’ara encara no hi ha publicades les bases i el funcionament del programa. Només sabem que sortirà una invitació publica perquè els agents digitalitzadors (dels quals Einstic en serà un d’ells) puguin unir-se al programa i oferir les seves solucions. Posteriorment, fins al 2023, es llançaran dues convocatòries d’ajudes dirigides als diferents segments de pimes i autònoms.

Com es repartirà el pressupost del programa?

El pressupost del programa estarà compost per aproximadament 3.000 milions d’euros, dels quals es repartiran en dues fases. La primera anirà destinada a totes les pimes i estarà dotada d’uns 500 milions d’euros. Per altra banda, en la segona fase, es repartiran uns 2.500 milions d’euros destinats a autònoms i microempreses.

Per altra banda, l’abonament de les ajudes es dividirà en dues fases. La primera cobrirà el 70% en el moment de la compra i la segona, 30%, una vegada hagi passat el període d’ús de les eines, d’aquesta manera es podrà validar que s’ha fet servir per a la finalitat adequada.

Pots registrar la teva empresa aquí per optar a la subvenció