Les ajudes en digitalització ja han arribat. Es tracta de les ajudes no reembossables dotades amb 3.000 milions d’euros anomenades  Digital Toolkit. Aquestes ajudes aniran destinades a autònoms, microempreses i petites empreses en forma d’un conjunt d’eines digitals bàsiques, disponibles en el mercat.

En primer lloc, els projectes estaran formats per un 80% de finançament públic i 20% de finançament privat. Comptarà amb tres paquets de DTK, que es tractaran de Marketing Digital, Comerç electrònic i Administració d’empresa digital. Aquests paquets inclouran ajudes en digitalització, implementació efectiva del comerç electrònic, implementació de la factura electrònica, desenvolupaments interns, màrqueting digital…

Per altra banda, les convocatòries seran en règim de concurrència no competitiva, fins a esgotar els fons.

El funcionament d’aquestes ajudes en digitalització és molt senzill, serà necessari realitzar un autoexàmen per a mesurar el nivell de maduració digital i identificar quins paquets DTK són els mes indicats per a l’empresa. A més a més, per a mesurar el seu nivell de maduració digital, Acelera Pyme ha posat a disposició un servei de diagnòstic on també podran comptar amb el suport dels agents facilitadors. El resultat de l’autoexàmen és el que determinarà quins paquets DTK podrà escollir l’empresa.

L’objectiu d’aquests exèmens és garantir que les ajudes en digitalització estiguin orientades a millor el nivell de digitalització de les empreses i no a substituir serveis ja utilitzats per a l’empresa.

AGENTS DIGITALITZADORS

L’equip d’ Einstic t’ajudarem a gestionar les ajudes en digitalització gràcies a l’àmplia experiència que tenim en màrqueting en línia, SEM i consultoria. A més a més, som experts en la creació i disseny de pàgines web.

T’ajudarem a realitzar contínuament noves proves i iniciatives d’optimització, per aconseguir que entri en un cercle virtuós.